Ruh sağlığı alanında eğitimleri devam eden öğrenciler ya da bu alanda çalışanların, meslek yaşamları ile ilgili bilgi edindikleri, paylaşımlarda bulundukları, beceri kazandıkları atölye çalışmalarıdır.

Uzmanla Buluşmalar ve Eğitimler olarak ikiye ayrılır.

Uzmanla Buluşmalar Uzmanla Buluşmalar, Atölye Psikoloji’ye davet edilen uzmanların ruh sağlığı alanı kapsamındaki çeşitli konularda kısa süreli paylaşımlarda bulundukları oturumlardır.
Eğitimler Ruh sağlığı alanında eğitim gören ya da çalışanlara yönelik Eğitim Grupları, önceden belirlenmiş olan konularda katılımcılara yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.