Bu atölyeler, çocuk gelişimi, çocuk büyütme, çocuklarla sağlıklı ilişki kurma ve çocukluk döneminde karşılaşılabilecek zorlu durumlar hakkında; çocuklara bakım veren herkes için...

Anne Baba Atölyeleri; süreleri ve kapsamları birbirinden farklılık gösteren Sohbetler ve Eğitimler’den oluşur.

Sohbetler Bu atölyeler, anne baba tutumları, ergenlik, çocukluk dönemi kaygı ve korkuları gibi konularda bilgilendirme ve deneyim paylaşmayı içeren iki saatlik oturumlardır. Benzer deneyimleri paylaşan ve çocuklarla iletişim içerinde olan katılımcılar, bir taraftan konu hakkında bilgilenirken diğer taraftan uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltebilirler.
Eğitimler Anne Baba Eğitimleri, çocuk yetiştirme konusunda anne babalara yetkinlik kazandırmayı hedefleyen ve en az üç basamaktan oluşan oturumlardır. Eğitimlerin ilk basamağı teorik bilgileri, ikinci basamağı uygulama yöntemlerini, üçüncü basamağı ise uygulamalar sonrası süpervizyonları kapsamaktadır.